Uudised

TEADE 05. jaanuar kaia.kotljarov


E-sigarettide tarvitamine on kasvutrendis ja seda eriti noorte
hulgas, kuigi need on alaealistele keelatud ja tervist kahjustavad.
Koolis tuleb e-sigarettidega tegeleda sarnaselt teiste uimastitega
(suits, alkohol, narkootikumid).

Tervise Arengu Instituut ning Haridus- ja Teadusministeerium on
koostanud abistava materjali tubaka- ja nikotiinitoodetevaba keskkonna
loomiseks ning e-sigarettidega seotud juhtumitega tegelemiseks koolis.
6. detsembril toimus ka veebiseminar “Kuidas koolis e-sigarettidega
seotud olukordi ennetada ja juhtumitega toime tulla?”.

ABISTAV JUHENDMATERJAL JA VEEBISEMINARI SALVESTIS KOOS ETTEKANNETEGA
ON LEITAV HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI KODULEHELT. [1]

https://www.hm.ee/uldharidus-ja-noored/alus-pohi-ja-keskharidus/kooliturvalisus#lisainfo.

E-sigarettide tarvitamine on kasvutrendis ja seda eriti noorte
hulgas, kuigi need on alaealistele keelatud ja tervist kahjustavad.
Koolis tuleb e-sigarettidega tegeleda sarnaselt teiste uimastitega
(suits, alkohol, narkootikumid).

Tervise Arengu Instituut ning Haridus- ja Teadusministeerium on
koostanud abistava materjali tubaka- ja nikotiinitoodetevaba keskkonna
loomiseks ning e-sigarettidega seotud juhtumitega tegelemiseks koolis.
6. detsembril toimus ka veebiseminar “Kuidas koolis e-sigarettidega
seotud olukordi ennetada ja juhtumitega toime tulla?”.

ABISTAV JUHENDMATERJAL JA VEEBISEMINARI SALVESTIS KOOS ETTEKANNETEGA
ON LEITAV HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI KODULEHELT. [1]