Õppetöö

Õppetöö korraldus


Kooliaasta algus 01. september 2023,

kooliaasta lõpp 12. juuni 2024.

 

Trimestrite ajad 2023/2024. õppeaastal

 • I trimester 1. september – 24. november 2023

 • II trimester 27. november 2023 – 8. märts 2024

 • III trimester 11. märts 2024 – 12. juuni 2024

2023-24 õppeaasta vaheajad ja õppekorraldusplaan asub SIIN

 

Põhikooli kokkuvõtva hindamise ajad 2023/2024. õppeaastal

2.−8. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kolm korda õppeaastas:

 • I trimester: 24.11. 2023

 • Poolaasta hinded: 24.01. 2024

 • II trimester: 8.03. 2024

 • Õppeaasta kokkuvõttev hindamine: 12.06. 2024

 

Eksamid

9. klass

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

 •  valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

 

Õppenõukogude toimumisajad:

1. ÕN 29. august 2023

2.ÕN 7. detsember 2023

3. ÕN  21. märts 2024

4. ÕN 5. juuni 2024

6. ÕN 14. juuni 2024

 

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;

  • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;

  • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

 • 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;

  • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;

  • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

Kooliaasta algus 01. september 2023,

kooliaasta lõpp 12. juuni 2024.

 

Trimestrite ajad 2023/2024. õppeaastal

 • I trimester 1. september – 24. november 2023

 • II trimester 27. november 2023 – 8. märts 2024

 • III trimester 11. märts 2024 – 12. juuni 2024

2023-24 õppeaasta vaheajad ja õppekorraldusplaan asub SIIN

 

Põhikooli kokkuvõtva hindamise ajad 2023/2024. õppeaastal

2.−8. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kolm korda õppeaastas:

 • I trimester: 24.11. 2023

 • Poolaasta hinded: 24.01. 2024

 • II trimester: 8.03. 2024

 • Õppeaasta kokkuvõttev hindamine: 12.06. 2024

 

Eksamid

9. klass

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

 •  valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

 

Õppenõukogude toimumisajad:

1. ÕN 29. august 2023

2.ÕN 7. detsember 2023

3. ÕN  21. märts 2024

4. ÕN 5. juuni 2024

6. ÕN 14. juuni 2024

 

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;

  • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;

  • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

 • 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;

  • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;

  • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.